Translate

torsdag 19 januari 2017

Ändrade planer/ Change of plans

Sunset in Marathon, FL

(In English below)
”Sailing plans is something you write in the sand, - at low tide…” Onekligen ligger det något i detta talesätt och vi har ändrat våra planer otaliga gånger hittills under vår segling. Kan dock inte se att det lett till försämring på något sätt.

Vår plan för denna säsongen var att från Florida gå till Cuba och därefter till Panama och sedan Stilla havet.

Vi har nu ombestämt oss. Känner att vi inte klarar av att vara borta så länge då vi har saker på hemmaplan som oroar oss. Vill ha möjlighet att ta oss hem på ett par dygn om så erfordras. På Stilla havet kan det ta månader innan man har möjlighet att ta sig hem.

Dessutom tycker vi att vi för närvarande har det ganska bra. Att få segla i varma vatten under vinterhalvåret och få leva i Bohuslän under sommarhalvåret duger för oss. Vi behöver inte ta oss ut i Stilla havet.

Närmaste planen är nu att gå till Nassau, Bahamas. Sedan segla omkring i Bahamas ett tag. Under våren seglar vi tillbaka till Florida för sommarförvaring i norra Florida. Åker sedan till Sverige och njuter av svensk sommar.

När detta skrivs ligger vi ankrrade utanför Marathon. Tidigt imorgon bitti tar vi upp ankaret och seglar till Nassau, Bahamas. Ca 230 nm.

Har varit ett par veckor hos våra vänner Lynn och Russell som bor i Marathon. De har en fantastisk gästbrygga vid sitt hus. Vindarna har inte passat för avfärd men nu öppnar sig ett väderfönster. Många båtar som ligger här i Marathon lämnar samtidigt som vi, antingen mot Bahamas eller mot Cuba. Väderfönstret varar ett par dagar, sedan kommer en storm in men vi räknar då med att ligga tryggt förtöjda i Nassau, Bahamas.


IN ENGLISH:
"Sailing plans is something you write in the sand, - at low tide ..." Undeniably, there is something in this saying and we have changed our plans countless times so far during our sailing. Can not see that it has led to deterioration in any way.

Our plan for this season was to go from Florida to Cuba and then to Panama and then the Pacific.

We have now redecided. We do not manage to be away so long as we have things at home that worries us. Want to be able to get home in a few days if necessary. In the Pacific, it may take months before you are able to get home.

Moreover, we believe that we currently have it pretty good. To sail in warm waters during the winter months and live in Bohuslän during the summer months is good enough for us. We will not go to the Pacific, at least not this year.

Nearest the plan is now to go to Nassau, Bahamas. After that sailing around the Bahamas for a while. In the spring we will sail back to Florida for summer storage in northern Florida. Then travel to Sweden to enjoy the Swedish summer.

As of this writing, we are anchored off Marathon. Early tomorrow morning we raise anchor and sail to Nassau, Bahamas. About 230 nm.

Have been a few weeks with our friends Lynn and Russell who lives in Marathon. They have a fantastic guest dock at their house. The winds have not been suited for departure but now opens up a weather window. Many boats lying here in Marathon are leaving either for the Bahamas or against Cuba. Weather window lasts a few days, then comes a storm in but we expect then to be safely moored in Nassau, Bahamas.

lördag 7 januari 2017

Jul och nyår/Christmas and New Year

Lova i Cocoa Beach
In English below.
Några dagar före jul lämnade vi Marathon och seglade ner till Key West och ankrade innanför Fleming Keys. Till jul gick vi sedan in till Key West Bight Marina där vi bokat plats för juldagarna. Hämtade ut en hyrbil och körde upp till Miami och mötte vår son Göran och Maria med dottern Lova. Vi firade jul tillsammans i Key West. Under mellandagarna seglade Göran, Lova och jag Balance upp till Marathon igen. Kerstin och Maria tog hyrbilen dit.

Vid USA:s sydligaste punkt

Under färden från Key West till Marathon (ca 43 sjömil) hade vi ett märkligt möte på havet. Norrifrån kommer engelska båten Suzie Too med Suzanne och David samt den amerikanska båten Ecco med Mary och Jeff. Vi seglade tillsammans med båda dessa båtar i OCC-rallyt under januari till maj 2016. Vädret var lugnt och vi kunde stanna till och prata med varandra en stund. De var båda på väg till Key West för att fira nyår.

Vi lämnade sedan Balance hemma hos våra vänner Lynn och Russell i Marathon för att tillsammans med Göran, Maria och Lova göra bilresa i Florida.

Började med ett besök i Everglades. Everglades är ett träskområde i södra Florida som är nationalpark och ingår i Unescos naturvärldsarv. Området är känt för rikt fågelliv, sköldpaddor, ormar och alligatorer. Man kan göra rundtur med s.k. airboat. Airboaten har en flygplansliknande propeller i aktern vilket gör att den tar sig fram över träskområdena. Efter rundturen följer en s.k. ”Alligator show”. Vi fick då bland annat lära oss att människan inte är bra föda för alligatorer. Detta är ett matsmältningsproblem. Salthalten i människokroppen stämmer inte för alligatorns matsmältning. Man kan dock inte vara säker på att alla alligatorer känner till detta. Däremot är det annorlunda med krokodilen som lever i saltvatten och har människan som ett alternativ på menyn. Det finns en miljon alligatorer i Florida.

Skillnad på alligator och krokodil
"Crocodile Dundee"


Tog oss sedan upp till Cocoa Beach som vi valt som bas för våra utflykter i Florida. I Cocoa Beach finns en fantastisk strand som också är mycket uppskattad bland surfare. Ron Jons surfbutik i Cocoa Beach har öppet 24 timmar per dygn. Om man har svårt att sova kan man alltså gå till butiken och köpa en ny surfbräda eller varför inte ett par nya badbyxor mitt i natten.

Cocoa Beach ligger strax söder om Cape Kennedy Space Center. Besökte Cape Kennedy och fick en intressant visning och rundtur på anläggningen där man byggt och skjutit upp mängder med rymdfarkoster under åren. I Cape Kennedy-området lever ca 5000  alligatorer och vi såg flera av dem.

Man berättade att man tidigare haft dörrar vid anläggningen som öppnades automatiskt via fotocell men att man måste ta bort detta då man fick in alligatorer.

Från Cocoa är det ca en timmes körning till Orlando. I Orlando besökte vi Universal Studios. När man betalar inträdet tror man att de tar betalt för årskort. För två år!

Lova hade sett fram mot att få besöka deras Harry Potter-land. Hon blev inte besviken!


Göran o Lova framför Hogwarts
Parken erbjuder massor med spännande upplevelser. I Simpson-området kan man dricka en Duff. Man kan se 4-dimensionell film och allt möjligt annat viktigt och nyttigt och spännande och roligt.

Här väntar Balance hemma hos Lynn o Russell i Marathon


IN ENGLISH:
A few days before Christmas, we left Marathon and sailed down to Key West and anchored inside Fleming Key. For Christmas, we went in to the Key West Bight Marina where we had made a reservation for the Christmas days. Picked up a rental car and drove up to Miami and met our son Göran and Maria with their daughter Lova. We celebrated Christmas together in Key West. One of the days after Christmas Göran, Lova and I sailed Balance up to Marathon again. Kerstin and Maria took the rental car there.

During the trip from Key West to Marathon (about 43 miles), we had a wonderful meeting at sea. From the north came the English boat Suzie Too with Suzanne and David, as well as the American boat Ecco with Mary and Jeff. We sailed with both of these boats in the OCC rally during January-May 2016. The weather was calm and we could stop and have a short chat. They were both on their way to Key West to celebrate New Year.

We then left Balance at the home of our friends Lynn and Russell in Marathon and together with Göran, Maria, and Lova to do a tour by car in Florida.

Began with a visit to the Everglades. The Everglades is a swamp area in South Florida which is a national park and is included in the UNESCO natural world heritage. The area is known for the rich birdlife, turtles, snakes and alligators. You can do a tour with an airboat. The airboat has an aircraft-like propeller at the stern which allows it to take forward over the swamp areas. After the tour follows a so-called "Alligator Show". They told us that man is no good food for alligators. This is a digestive problem. The salinity of the human body does not match the alligator digestion. One can not be sure that all the alligators know this. However, it is different with the crocodile that lives in salt water and the human being is an option on their menu. There are a million alligators in Florida.

We then went to Cocoa Beach that we have chosen as a base for our excursions in Florida. In Cocoa Beach is a wonderful beach which is also very popular with surfers. Ron Jon Surf Shop in Cocoa Beach is open 24 hours a day. If you have trouble sleeping, you can go to the store and buy a new surfboard or even a new pair of swim trunks in the middle of the night.

Cocoa Beach is just south of Cape Kennedy Space Center. Visited Cape Kennedy and got an interesting viewing and tour of the facility where they built and launched numerous spacecraft over the years. In Cape Kennedy area live about 5,000 alligators and we saw several of them.

They told us that they previously had doors at the plant that opened automatically, but that they had to remove them when the alligators came in.

Cocoa is about an hour drive to Orlando. In Orlando, we visited Universal Studios. When you pay the entrance you beleive that they charge for season tickets. Two seasons!

Lova had been looking forward to visiting their Harry Potter land. She was not disappointed!

The park offers lots of exciting experiences. In the Simpson area you can drink a Duff. One can see the four-dimensional film and everything else important and useful, exciting and fun.


onsdag 21 december 2016

Key West


(In English below)
När Balance plöjer genom det ljusgröna vattnet vid angöringen av Key West får vi Hemingway-associationer.

Att läsa hans böcker i Key West gör att böckerna på något sätt känns tre eller fyr dimensionella. Man andas samma luft som Hemingway. Balance flyter i samma vatten som Pilar gjorde. Associationerna är många. Har provat att dricka gin & tonic som Hemingway gjorde med ett par stänk angostura i. Så kallad ”pink tonic”. Tycker dock att mitt eget sätt att blanda gin & tonic är överlägset Hemingways.

Vi har hängt på Sloppy Joes Bar. (Hemingways stamkrog) Trevligt ställe. Verkar som de har trubadur eller band som spelar alla tider på dygnet.

Sloppy Joes Bar


Vi ligger ankrade vid Fleming Key men går in till Key West Bight Marina på onsdag den 22:e där vi reserverat plats över juldagarna. Till jul får vi besök av sonen Göran med Maria och dottern Lova.

At the dinghy dock


IN ENGLISH:
When Balance is plowing through the light green water at the arrival of Key West, we get Hemingway associations.

To read his books in Key West makes the books somehow feel three or four dimensional. You breathe the same air as Hemingway did. Balance is floating in the same water as Pilar did. The associations are many. Have tried to drink gin & tonic the way Hemingway did with a few splashes of Angostura. So called "pink tonic". I do, however, think my own way of mixing gin & tonic is superior to the way Hemingway did.
We have been to Sloppy Joe's Bar. (Hemingway's favorite pub) Nice place. Seems like they have a troubadour or band playing at all hours.

We are anchored in Fleming Key, but goes in to Key West Bight Marina on Wednesday 22nd where we have made reservation for a berth during the holidays. For Christmas we are visited by our son Göran with Maria and their daughter Lova.

söndag 18 december 2016

Florida Keys


(In English below)
På vår väg söderut längs Floridas kust och Florida Keys har vi nu gjort ett stopp i Marathon. Vi är på väg till Key West där vi får besök av vår son Göran med Maria och dottern Lova som ska fira jul med oss.

När vi i maj i år befann oss på Isla Mujeres i Mexico träffade vi amerikanska paret Lynn och Russell från båten Blue Highway. Seglade sedan tillsammans över Golfströmmen till Key West och har hållit kontakt sedan dess. De har under hösten köpt ett hus i Marathon. Utanför det utomordentligt trevliga huset, byggt som en oktogon, har de en ordentlig brygga med plats för två långsidesförtöjda segelbåtar. Där ligger nu Balance förtöjd akter om Blue Highway.


Sjövägen till deras hus går via ett labyrintliknande kanalsystem genom mangroven. Russell hade rått oss att stänga av elektronisk utrustning då vi på vägen passerar fyra stora radiomaster som kan ge störningar på elektronisk utrustning. Radiomasterna har till uppgift att sända amerikansk propaganda till befolkningen på Cuba. Loggen på Blue Highway hade visat fart på 250 knop när de passerade. Vi råkade ut för att larmet för laddningen på motorn löste ut. Hoppas det var tillfälligt beroende på strålningen från radiomasterna.
Från Marathon har vi omkring 40 sjömil kvar till Key West. När man reser landvägen till Key West reser man över Seven Mile Bridge (10,93 km lång) som börjar vid Marathon. Bron har figurerat i många filmer bl.a Licence to Kill och Mission Impossible.


Christmas boat on the ICWChristmas decorations in a garden at the ICW

 ICW

ICW

IN ENGLISH:
On our way south along the coast of Florida and the Florida Keys, we have now made a stop in Marathon. We are on our way to Key West where our son Göran with Maria and their daughter Lova will spend Christmas together with us.

When we were on Isla Mujeres, Mexico in May this year, we met American couple Lynn and Russell from the boat Blue Highway. Together we sailed across the Gulf Stream to Key West and have kept in touch since then. They have recently bought a house in Marathon. Outside the exceptionally nice house, built as an octagon, they have a proper dock with room for two long side moored sailboats. There is now Balance moored astern of Blue Highway.

Navigating to their house is via an exciting canal system through the mangroves. Russell had advised us to turn off electronic devices when we pass four large radio masts which can lead to disturbances in electronic equipment. The radio masts are to send American propaganda to the population in Cuba. Log on Blue Highway had shown speed of 250 knots as they passed. Our alarm for charging on the engine went on. Hope it was because of the radio masts and nothing else.

From Marathon we have about 40 nautical miles to Key West. When you go by car to Key West you cross the Seven Mile Bridge (10.93 km long) that starts at Marathon. The bridge has appeared in numerous films, among others Licence to Kill and Mission Impossible.

tisdag 6 december 2016

Ett par dagar på ICW (Intracoastal Waterways) - A couple of days at the ICW


(In English below)

Ligger vid en boj på norra sidan av bron vid St Augustine. Tio i nio ropar vi upp brovakten för att bekräfta att vi vill passera vid broöppningen kl nio. Målet för dagen var Halifax Marina i Daytona. En sträcka om 47 NM som tog oss åtta timmar. Under dagen hade vi ganska kraftig vind rakt emot oss om ca 20-25 knop.

Vi passerar sex fasta broar och fyra öppningsbara broar under dagen. Alla fasta broar på ICW har 65 fots fri höjd. Vår masthöjd är 61 fot så det fungerar. Vattendjupet är oftast mellan tre och sju meter. De öppningsbara broarna vi idag passerade var alla sådana som öppnar ”på begäran”.  Man anropar brovakten och han anpassar sedan öppningen så att bron står öppen i exakt det ögonblick man passerar. Man håller sin fart mot bron och litar på brovakten. Vid många andra broar har man fasta öppningstider. Antingen hel- och halv timme eller kvart i och kvart över. Ibland händer då att man får lite väntetid.

Många amerikanska båtar seglar söderut längs Floridas kust så här års och många marinor är fullbelagda. De seglar sedan till Bahamas där de är över vintern för att sedan segla norrut till Maine över sommaren. Mot hösten blir det kallt däruppe och då seglar man söderut igen.

Vi hade bokat bryggplats på Halifax Marina. Anropar marinakontoret via vhf-radion när vi är på väg in och får instruktioner för att ta oss till bryggplats G:17. När vi kommer dit står två personer där för att ta emot våra tampar och assistera vid tilläggningen. Man har räkningen klar och vi får ett välkomstpaket med all info om Daytona.

En man som har sin båt på andra sidan bryggan erbjuder sig att skjutsa oss med bil till supermarket följande dag. Han har en trawler men har tidigare haft två segelbåtar och bott ombord i båt i trettio år. Vi träffar hela tiden så vänliga och hjälpsamma människor i USA.

Nästa dag kommer Peter Grady från Marine Services of Florida för att hjälpa oss med några Raymarine-instrument som bråkat lite med oss.

På vår väg söderut längs ICW ser vi mycket skador som orkanen Matthew medförde. Jättemånga hus med sönderblåsta tak och båtar som blåst upp på land.Det har varit lite småkallt vissa dagar på vägen söderut. Långbyxor, tröja och jacka. Och skor! Nu har det blivit varmare och den normala ”cruiser-kostymen”, shorts, kortärmad skjorta/t-shirt och sandaler är på.

Fredag kväll anlöper vi Vero Beach Municipal Marina. Angör deras bränslebrygga där vi fyller 90 gallon diesel till en kostnad av 214 USD. Senast vi bunkrade diesel var på denna plats i juni när vi var på väg norrut.

Vero Beach är ett mycket populärt ställe och många tillbringar hela vintern här. Det sägs att det är lätt att ”fastna” här. Därför kallas platsen skämtsamt för ”Velcro Beach” (Velcro=kardborreband). Marinan har förtöjningsplatser vid bojar i viken som kostar 16 USD/natt. Man kan också ligga vid brygga men det kostar lite mer. Emellertid är alla bojar upptagna när vi kommer men vi blir anvisade plats bredvid amerikanska båten Seeker med Kathy och Earl ombord. Man ligger ibland upp till tre båtar per boj. Seeker är här för femte året i rad. De är på väg till Bahamas men stannar här över jul och nyår. Mycket trevliga människor och inga som helst problem med att vi förtöjer utanpå dem vid bojen. Får massa tips av dem om hur man tar sig till Farmers Market, stranden och supermarketen.

När vi kom hit betalade vi för två nätter men bestämmer oss att stanna två nätter ytterligare. Det är trevligt att vara här och vi hoppas att vi hinner träffa våra danska vänner Dorte och René som är på väg hit. De lämnar sin båt här när de åker till Danmark för att fira jul.

På söndagkvällen blir vi inbjudna till Kathy och Earl på Seeker för sundowner tillsammans med besättningarna från tre andra båtar. På måndag kväll är det ”burger special” på en restaurang i närheten dit vi tar oss med dingarna och blir ett sällskap om ca tjugo personer. Nu har Dorte och René också kommit hit och vi delar dinge med dem.
Burger specialIN ENGLISH:
Located at a buoy on the north side of the bridge at St. Augustine. Ten to nine we call the bridge master to confirm that we want to cross the bridge opening at nine. The goal for the day was Halifax Marina in Daytona. A distance of about 47 nm which took us eight hours. During the day, we had quite a strong wind straight at us about 20-25 knots.

We pass six fixed bridges and four opening bridges during the day. All fixed bridges on the ICW have 65 foot clear height. Our mast height is 61 feet so it works. The water depth is usually between three and seven meters. The opening bridges today we passed were all those opening "on demand". You call the bridge master and he then adjusts the opening so that the bridge is open at exactly the moment you pass. You keep your speed towards the bridge and trust in the bridgemaster. In many other bridges they have fixed opening hours. Either full and half hour or quarter in and quarter past. Sometimes it happens that you get a little waiting time.

Many American boats sail south along the Florida coast this time of year and many marinas are full. They then sail to the Bahamas where they are over the winter and then sail north to Maine for the summer. In the autumn it will be cold up there, and then they sail south again.

We had booked berth in Halifax Marina. Calls the marina office on VHF radio when we are on the way in and receive instructions to take us to the pontoon location G:17.  When we get there are two people there to receive our lines and assist in mooring. They have the bill ready and we get a welcome pack with all details of Daytona.

A man who has his boat on the other side of the pontoon offers to take us by car to the supermarket the following day. He has a trawler but previously had two sailboats and lived aboard the boat for thirty years. All the time we meet so friendly and helpful people in the United States.

The next day, Peter Grady from Marine Services of Florida came to help us with our Raymarine equipment which we have had some trouble with.

On our way south along the ICW we see much damage caused by Hurricane Matthew. Lots of houses with damaged roofs and boats blown up on land.

It has been a bit chilly some days on our way south. Pants, sweater and jacket. And the shoes! Now it has become warmer, and the normal "cruiser-suit", shorts, short-sleeved shirt / t-shirt and sandals on.

Friday evening we call at Vero Beach Municipal Marina. Calling at their fuel dock where we fill 90 gallons of diesel at a cost of 214 USD. Last we bunkered diesel was at this place in June when we were heading north.

Vero Beach is a very popular place and many spend the winter here. It is said that it is easy to get "stuck" here. Therefore the place is called jokingly "Velcro Beach".  The marina has moorings at buoys in the bay which costs 16 US / night. You can also lie at the pier but it costs a little more. However, all buoys busy when we come but we will be alloted place next American boat Seeker with Kathy and Earl aboard. It is sometimes up to three boats per buoy. Seeker is here for the fifth year in a row. They are heading to the Bahamas but stay here over Christmas and the New Year. Very nice people and no problem with that, we moor outside of them at the buoy. Receive a lot of tips from them about how to get to the Farmers Market, the beach and the supermarket.

When we came here, we paid for two nights but decide to stay two nights more. It's nice to be here and we hope we have time to meet with our Danish friends Dorte and René who are on their way here. They will leave their boat here when they go to Denmark to celebrate Christmas.

On Sunday evening, we were invited to Kathy and Earl of Seeker for sundowner along with crews from three other boats. On Monday evening, there is "burger special" at a restaurant nearby to where we take the dinghy. We were about twenty people together. Now Dorte and René are also here and we share dinghy with them.